משרדי הניוול

ביצוע עבודות חשמל ותקשורת הכוללות משרדים ואופן ספייס וכמו כן חדר שרתים מתקדם וחדשני וכלל שילוב של מערכות חכמות ומערכות מלטימדיה מתקדמות