גן אירועים שפיים

החברה אחראית על עבודות חשמל תשתיות ופיתוח של אולם האירועים של שפיים כולל התאמת מערכות קיימות וחדשות למערכות בקרה ומלוטימדיה מתקדמות.