בית חנה

החברה אחראית על עבודות החשמל תשתיות ופיתוח וכן על מערכות בקרת תאורה מתקדמות במבנה המיועד לשימור . תוך הקדפה על עיצוב אדריכלי מיוחד. המבנה כולל מסעדה מכון כושר ומתחם משרדים.